Εξωτερική στεγανοποίηση υπογείου με συστήματα στεγανοποίησης ορυκτής βάσεως

1 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
2 Στεγάνωση διόδων σωληνώσεων
KÖSTER KB-Flex 200
3 Προετοιμασία ενώσεων τοίχου / δαπέδου
KÖSTER NB 1 Grey
4 Διαμόρφωση κοίλων ακμών
KÖSTER Repair Mortar Plus
5 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER NB 4000
6 Reinforcement
KÖSTER Glass Fiber Mesh
7 Protection of the waterproofing layer
KÖSTER SD Protection and Drainage Sheet 3-400

Οι ορυκτοί πολτοί στεγανοποίησης είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά συστήματα με εξαιρετικά καλή πρόσφυση στις ορυκτές επιφάνειες. Δεν επηρεάζονται από την υγρασία των επιφανειών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικοδομικής δομής στην οποία έχουν εφαρμοστεί. Μοιάζουν με πάστα και εφαρμόζονται χωρίς προβλήματα στο υπό στεγάνωση στοιχείο του κτηρίου. Είναι εύκολοι και ασφαλείς στην χρήση και μπορεί να εφαρμοσθούν ως άκαμπτα συστήματα γεφύρωσης ή ρωγμών.

Σε καθαρά, συμπαγή, σταθερά, ανόργανα υποστρώματα χωρίς γύψο, το KÖSTER Polysil TG 500 εφαρμόζεται ως αστάρι. Αυτό αδρανοποιεί τα άλατα που υπάρχουν στο υπόστρωμα και το υπόστρωμα σταθεροποιείται.

Οι διεισδύσεις σωλήνων στεγανοποιούνται χρησιμοποιώντας το KÖSTER KB-Flex 200 και σφραγίζονται με το KÖSTER KB-Fix 5. Εναλλακτικά, αυτές οι περιοχές πρέπει να στεγανωθούν με διογκούμενα στοιχεία ή φλάντζες.

Η κύρια στεγανοποίηση όλης της περιοχής επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το KÖSTER NB 4000 σε δύο στρώσεις. Η εφαρμογή του KÖSTER Flex Fabric συνιστάται μεταξύ των στρωμάτων KÖSTER NB 4000 για την επίτευξη ενός ιδιαίτερα ινοενισχυμένου και ελαστικού στρώματος στεγανοποίησης. Σε περιοχές που απειλούνται ιδιαίτερα από διείσδυση νερού πίσω από τη στεγάνωση όπως οι τοιχοποιίες, εφαρμόζεται ένα παρασκεύασμα υποστρώματος με KÖSTER NB 1 Grey αναμεμειγμένο με KÖSTER NB 1 Flex. Για την αποφυγή τάσεων διάρρηξης στην ελαστική στεγανοποίηση, οι εσωτερικές γωνίες διαμορφώνονται επιμελώς σε κοίλο σχήμα με το KÖSTER Repair Mortar.

Πριν από το μπάζωμα, η στεγανοποίηση πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές βλάβες με το προστατευτικό και αποχετευτικό φύλλο KÖSTER SD.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America