Στεγανοποίηση αναμονών θεμελιώσεων

1 Επισκευή
KÖSTER Repair Mortar R4
2 Προετοιμασία
KÖSTER NB 1 Grey
5 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER Deuxan 2C (UK)
6 Ενσωμάτωση πλέγματος
KÖSTER Glass Fiber Mesh
8 Στρώμα ολίσθησης

Η ζημιά στα υπάρχοντα κτήρια προκαλείται συχνά από διαρροές των πασσάλων θεμελίωσης. Το νερό μπορεί να εισέλθει στο κτήριο μέσω των αρμών κατασκευής ή να βρει δίοδο κατά μήκος του ενισχυτικού χάλυβα. Η στεγανοποίηση των αναμονών θεμελίωσης πρέπει να αντέχει σε βαριά φορτία από όλο το κτήριο και πρέπει να μπορεί να συνδεθεί εύκολα με την υπόλοιπη στεγάνωση της περιοχής.

Αρχικά όλα τα σαθρά υλικά και οι ξένες ουσίες πρέπει να αφαιρεθούν από την επιφάνεια εξαγωγής των αναμονών. Μετά από αυτό, η επιφάνεια πρέπει να επιπεδωθεί και να επισκευαστεί με KÖSTER Repair Mortar. Κατά την επισκευή θα πρέπει να δημιουργηθούν κοίλες επιφάνειες γύρω απο κάθε αναμονή. Το KÖSTER NB 1 Grey χρησιμοποιείται για την αρχική στεγάνωση ολόκληρης της επιφάνειας.

Η στεγανοποίηση συνεχίζεται με KÖSTER Deuxan 2C σε δύο στρώσεις. Τοποθετήστε γυάλινο πλέγμα KÖSTER στην πρώτη ​​στρώση, όσο είναι ακόμη φρέσκια. Πριν την σκυροδέτηση της πλάκας δαπέδου εφαρμόζεται μια προστατευτική στρώση δύο φύλλων PE μεταξύ της στεγάνωσης και του σκυροδέματος. Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να προστατευθεί το στρώμα της στεγάνωσης από τυχόν μηχανικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν κατά την σκυροδέτηση.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America