Αποκατάσταση τοιχοποιίας με επισκευαστικά επιχρίσματα

1 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
2 Εξομάλυνση επιφάνειας
KÖSTER Repair Mortar
3 Προετοιμασία εφαρμογής επιχρίσματος
KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse
4 Επίχρισμα
KÖSTER Restoration Plaster White
5 Βαφή
KÖSTER Fine Plaster

Όταν η τοιχοποιία είναι λίγο υγρή, συχνά η αποκατάσταση με τους σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters αρκεί για να στεγνώσει ο τοίχος και να σταματήσει η ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση ο παλαιός σοβάς πρέπει να απομακρυνθεί από τον τοίχο και οι αρμοί θα πρέπει να καθαριστούν. Όλα τα χαλαρά σωματίδια πρέπει να απομακρύνονται για να εξασφαλίσουμε μια σταθερή και απορροφητική, ανοιχτή σε πόρους επιφάνεια. Η εφαρμογή του ασταριού KÖSTER Polysil TG 500 προετοιμάζει άριστα την τοιχοποιία για την εφαρμογή του σοβά KÖSTER Restoration Plaster. Το KÖSTER Polysil TG 500 σκληραίνει το υπόστρωμα καθώς επίσης μειώνει την κινητικότητα των αλάτων. Οι επισκευές τοιχοποιίας πραγματοποιούνται με το κονίαμα KÖSTER WP Mortar.

Πριν από την εφαρμογή της βασικής στρώσης σοβά, εφαρμόζεται ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη επιφάνεια εφαρμογής καθώς επίσης και την βέλτιστη πρόφυση με το υπόστρωμα. Ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster επιτρέπει την αποβολή της υγρασίας από την τοιχοποιία χωρίς ζημιές. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration plasters είναι διαπνέοντες και υδροφοβικοί. Απορροφούν τα εναπομείναντα άλατα της τοιχοποιίας αποτρέποντας τον χνοασμό στην επιφάνεια και την πρόκληση ζημιάς στον τελικό σοβά ή στη βαφή.

Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters είναι διαθέσιμοι σε διάφορες πoικιλίες (γκρι, λευκό, γρήγορης ωρίμανσης και ελαφροβαρές). Ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster White χρησιμοποιείται συχνά σε παλιά κτήρια χωρίς να απαιτείται στη συνέχεια βαφή. Ο σοβάς KÖSTER Fine Plaster δημιουργεί μια πολύ ομαλή επιφάνεια και εφαρμόζεται όταν είναι επιθυμητό να ικανοποιηθούν οι αρχιτεκτονικοί στόχοι. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters μπορούν να βαφούν μόνο με διαπνέοντα χρώματα (ανοιχτά σε διάχυση υδρατμών) όπως το KÖSTER Silicon Paint White.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America