Στεγανοποίηση υγρών χώρων με υλικά σε υγρή μορφή

1 Αστάρι
KÖSTER BD 50 Primer
2 Στεγάνωση γωνιών και ενώσεων τοίχων με δάπεδο
KÖSTER BD Flex Tape K 120
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g
3 Στεγάνωση εξωτερικών γωνιών
KÖSTER BD Outside Corner
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g
4 Στεγάνωση εσωτερικών γωνιών
KÖSTER BD Inside Corner
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g
5 Στεγάνωση διεισδύσεων σε τοίχους
KÖSTER BD Wall Sleeve
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g
6 Στεγάνωση σιφονιών
KÖSTER BD Floor Sleeve
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g
7 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER BD 50
8 Κόλλα πλακιδίων
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive

Σε ένα κτήριο τα μπάνια και οι κουζίνες είναι τα μέρη όπου εκτίθενται πιο συχνά στο νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή ενός στεγανοποιητικού υλικού με ιδιότητες γεφύρωσης ρηγματώσεων. Επιπλέον, το υλικό πρέπει να είναι αρκετά σταθερό ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν επάνω του πλακάκια.

Το KÖSTER BD-System είναι ένα πλήρες σύστημα για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια σύμφωνα με το ETAG 022. Σε στεγνό και στερεό υπόστρωμα εφαρμόζεται το αστάρι KÖSTER BD 50 Primer. Ως στεγανωτικό στρώμα εφαρμόζεται το KÖSTER BD 50. Στις γωνίες και τα σημεία σύνδεσης εγκιβωτίζονται στην στεγανοποιητική επίστρωση τα προδιαμορφωμένα στεγανωτικά στοιχεία KÖSTER BD Inside Corner, KÖSTER BD Outside Corner, KÖSTER BD Wall Sleeve και το KÖSTER BD Floor Sleeve. Στις ενώσεις τοίχου / δαπέδου και στους αρμούς εγκιβωτίζεται η ταινία KÖSTER BD Flex Tape K 120. Στις περιοχές όπου τοποθετούνται οι ενισχύσεις αυτές, η κινητικότητα του υποστρώματος δεν θα προκαλέσει βλάβες στο στεγανοποιητικό υλικό.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America