Προστασία σιλό από σκυρόδεμα

1 Υπόστρωμα

2 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
3 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER NB 1 Grey
4 Προστασία επιφάνειας
KÖSTER Repair Mortar R4

Ογκώδεις υδάτινες κατασκευές όπως φράγματα και υπερχειλιστές υπόκεινται συνεχώς σε υψηλές καταπονήσεις λόγω ισχυρών ρευμάτων νερού, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα στοιχεία από σκυρόδεμα. Επομένως, οι επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να προστατεύονται για να μειωθεί η απώλεια κάλυψης από σκυρόδεμα και να αποφευχθεί η είσοδος νερού στη δομή που θα μπορούσε να προκαλέσει διάβρωση του οπλισμού και περαιτέρω ενανθράκωση.

Πριν από την εγκατάσταση ενός συστήματος στεγανοποίησης και προστασίας, οι επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να καθαριστούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα. Οι ρωγμές στο σκυρόδεμα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με ρητίνη έγχυσης KÖSTER. Στη συνέχεια ασταρώνεται η επιφάνεια με το βαθιά διεισδυτικό αστάρι KÖSTER Polysil TG 500.

Τα κανάλια και οι δεξαμενές νερού μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με ασφάλεια με το μεταλλικό στεγανοποιητικό με μετέπειτα κρυσταλλωτικούς παράγοντες KÖSTER NB 1 Grey. Το KÖSTER NB 1 Grey έχει εξαιρετική αντοχή στην πίεση και την τριβή, καθώς και αντοχή σε χημικά και θειικά. Είναι επίσης εγκεκριμένο από τις οικοδομικές αρχές και δοκιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες για το πόσιμο νερό.

Η προστασία και η επισκευή επιφανειών πραγματοποιούνται με το επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος κλάσης R4 KÖSTER Repair Mortar R4. Το υλικό έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το EN 1504-3 και διακρίνεται για την υψηλή χημική και μηχανική του αντοχή. Το KÖSTER Repair Mortar R4 είναι κατάλληλο για στατικά σχετικά μέτρα επισκευής και αποκατάστασης σκυροδέματος, με δυνατότητα εφαρμογής σε πάχος στρώσης έως 50 mm, παρέχοντας εξαιρετική στρώση προστασίας για σκυρόδεμα.

Τηρείτε πάντα τις προδιαγραφές στις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America