Οριζόντια φράγματα με έγχυση χωρίς πίεση

2 Εξαρτήματα
KÖSTER Suction Angle
3 Στεγάνωση αρμών και ρηγματώσεων
KÖSTER Crisin 76
4 Αστάρι / Εξομάλυνση
KÖSTER Polysil TG 500
6 Προετοιμασία εφαρμογής επιχρίσματος
KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse
7 Επίχρισμα
KÖSTER Restoration Plaster Grey
KÖSTER Restoration Plaster Grey/Light

Η ανερχόμενη υγρασία είναι μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης βλαβών στην τοιχοποιία. Τα αποτελέσματα είναι ευκρινώς αναγνωρίσιμα μέσω της ρηγμάτωσης του σοβά, των κατεστραμμένων αρμών και τούβλων, καθώς επίσης και μέσω της εμφάνισης αλάτων στην επιφάνεια και την ανάπτυξη άλγης. Οι βλάβες από την ανερχόμενη υγρασία μπορούν να αποφευχθούν με την εγκατάσταση ενός οριζοντίου φράγματος.

Το πιο απλό και επιτυχημένο σύστημα της KÖSTER για την εφαρμογή οριζόντιου φράγματος υγρασίας σε υπάρχοντες τοίχους είναι το σύστημα γωνιακής αναρρόφησης KÖSTER Suction Angle System με το KÖSTER Crisin 76 Concentrate. Το KÖSTER Crisin 76 Concentrate είναι μια πολύ λεπτή υγρή ρητίνη που διεισδύει ακόμα και στα πιο μικρά τριχοειδή του δομικού υλικού, σταματά μόνιμα την τριχοειδή δράση ενώ παράλληλα προσδίδει υδροφοβικές ιδιότητες σε ολόκληρο το δομικό στοιχείο.

Δημιουργούνται οπές με τρυπάνι σε τακτά διαστήματα ανάλογα με το πάχος της τοιχοποιίας. Το KÖSTER Crisin 76 Concentrate εγχύεται χωρίς πίεση στον τοίχο με την χρήση των γωνιακών βάσεων KÖSTER Suction Angles και τών απορροφητικών ράβδων KÖSTER Capillary Rods η οποίες λειτουργούν ως φυτίλι. Το σύστημα χωρίς πίεση αξιοποιεί την ίδια τριχοειδή δράση, η οποία είναι η αιτία της ανερχόμενης υγρασίας. Με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιείται η αιτία της ανερχόμενης υγρασίας για την καταπολέμησή της. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ράβδου KÖSTER Capillary Rod είναι ότι δεν επιτρέπει την διαρροή υλικού σε ρωγμές ή κενά. Το υλικό απελευθερώνεται μόνο στα σημεία που η ράβδος εφάπτεται με τα τοιχώματα της οπής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε λιγότερο νοτισμένους τοίχους, μπορεί να εφαρμοστεί και το KÖSTER Mautrol Liquid Sealant. Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνει ανάλυση της περιεκτικότητας σε υγρασία και άλατα.

Σε περιπτώσεις που έχει προκληθεί ζημιά από την ανερχόμενη υγρασία, ο παλιός σοβάς πρέπει να αφαιρεθεί από τον τοίχο. Μετά την τοποθέτηση του οριζοντίου φράγματος απαιτείται η εφαρμογή του σοβά KÖSTER Restoration Plaster. Ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster επιτρέπει την αποβολή της υγρασίας από την τοιχοποιία χωρίς ζημιές. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration plasters είναι διαπνέοντες και υδροφοβικοί. Απορροφούν τα εναπομείναντα άλατα της τοιχοποιίας αποτρέποντας τον χνοασμό στην επιφάνεια και την πρόκληση ζημιάς στον τελικό σοβά ή στη βαφή.

Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters είναι διαθέσιμοι σε διάφορες πoικιλίες (γκρι, λευκό, γρήγορης ωρίμανσης και ελαφροβαρές). Ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster White χρησιμοποιείται συχνά σε παλιά κτήρια χωρίς να απαιτείται στη συνέχεια βαφή. Ο σοβάς KÖSTER Fine Plaster δημιουργεί μια πολύ ομαλή επιφάνεια και εφαρμόζεται όταν πρέπει να ικανοποιηθούν ιδιαίτεροι αρχιτεκτονικοί στόχοι. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters μπορούν να βαφούν μόνο με διαπνέοντα χρώματα (ανοιχτά σε διάχυση υδρατμών) όπως το KÖSTER Silicon Paint White. 

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America