Εσωτερική στεγανοποίηση υπογείου σε περίπτωση εισροής νερού

1 Διακοπή ενεργών διαρροών
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
2 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
3 Εξομάλυνση επιφάνειας
KÖSTER Repair Mortar Plus
4 Διαμόρφωση κοίλων ακμών
KÖSTER Repair Mortar Plus
5 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER KD System
6 Στεγάνωση διόδων σωληνώσεων
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER KB-Flex 200
7 Προετοιμασία εφαρμογής επιχρίσματος
KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse
8 Plaster
KÖSTER Restoration Plaster White
9 Fine Finish
KÖSTER Fine Plaster
10 Paint
KÖSTER Silicone Paint White

Μία πολύ δύσκολη κατάσταση: Η στεγανοποίηση του υπογείου πρέπει να γίνει από μέσα, την στιγμή που το νερό εισέρχεται ενεργά στο κτήριο. Συνήθως η μόνη λύση είναι το σύστημα KÖSTER KD.

Το KÖSTER KD 2 Blitz powder εφαρμόζεται απειθείας με το χέρι στην ενεργή διαρροή. Η πούδρα αντιδρά σε μερικά δευτερόλεπτα και σχηματίζει ένα στεγανωτικό κονίαμα. Όταν σταματήσουν οι ενεργές διαρροές, μπορεί να εφαρμοστεί η στεγανοποιητική στρώση από το KÖSTER KD 1 Base, KÖSTER KD Blitz powder και KÖSTER KD 3 Sealer.

Το υλικό εφαρμόζεται σε υποστρώματα υγιή και στερεά απαλλαγμένα από παράγοντες που μπορεί να παρεμποδίσουν την πρόσφυση. Παλαιότερα επιχρίσματα πρέπει να αφαιρεθούν, οι αρμοί θα πρέπει να καθαριστούν και όλα τα χαλαρά σωματίδια θα πρέπει να αφαιρούνται. Γενικά ως αστάρωμα του υποστρώματος νοτίζουμε την επιφάνεια. Οι επισκευές και η εφαρμογή προστατευτικής στρώσης στην ένωση τοίχου / δαπέδου γίνονται με το KÖSTER Repair Mortar Plus.

Το KÖSTER KD 1 Base εφαρμόζεται ως στρώση στεγανοποίησης με βούρτσα πάνω στο υπόστρωμα. Το KÖSTER KD 2 Blitz Powder τρίβεται πάνω στην ακόμα νωπή επιφάνεια, δημιουργώντας αμέσως ένα στεγνό στρώμα στεγανοποίησης. Για την σκλήρυνση και την ενίσχυση αυτής της στρώσης, εφαρμόζεται το τρίτο μέρος του συστήματος, το KÖSTER KD 3 Sealer. Για την πλήρη στεγάνωση του υπογείου, δύο επιπλέων στρώσεις του KÖSTER KD 1 Base εφαρμόζονται πάνω από την πρώτη. Η στεγανοποίηση των διόδων σωληνώσεων γίνεται με την χρήση του KÖSTER KB-Flex 200 Sealing Paste και η σφράγισή τους γίνεται με το KÖSTER KB-Fix 5.

Στην περίπτωση που οι τοίχοι του υπογείου έχουν υποστεί ζημιά από υγρασία θα πρέπει να εφαρμόζεται ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την αποκατάσταση τοιχοποίας με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα και υγρασία. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters βοηθούν στην αποβολή της υγρασίας από τον τοίχο και στην απορρόφηση των εναπομεινάντων αλάτων. Δεν περιέχουν ασβέστη ή γύψο, επιτρέπουν τη διάχυση υδρατμών και δημιουργούν ένα υγιές και άνετο περιβάλλον στον χώρο.

Πριν από την εφαρμογή της βασικής στρώσης σοβά, εφαρμόζεται μια στρώση από τον επιλεγμένο σοβά KÖSTER Restoration Plaster αναμεμειγμένο με KÖSTER SB-Bonding Emulsion, για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη επιφάνεια εφαρμογής καθώς επίσης και την βέλτιστη πρόφυση με το υπόστρωμα.

Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters είναι διαθέσιμοι σε διάφορες πoικιλίες (γκρι, λευκό, γρήγορης ωρίμανσης και ελαφροβαρές). Ο σοβάς KÖSTER Restoration Plaster White χρησιμοποιείται συχνά σε παλιά κτήρια χωρίς να απαιτείται στη συνέχεια βαφή. Ο σοβάς KÖSTER Fine Plaster δημιουργεί μια πολύ ομαλή επιφάνεια και εφαρμόζεται όταν είναι επιθυμητό να ικανοποιηθούν οι αρχιτεκτονικοί στόχοι. Οι σοβάδες KÖSTER Restoration Plasters μπορούν να βαφούν μόνο με διαπνέοντα χρώματα (ανοιχτά σε διάχυση υδρατμών) όπως το KÖSTER Silicon Paint White ή το KÖSTER MF1.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America