Εξωτερική στεγάνωση υπογείου με ενέματα σε κάνναβο ("τύπου κουρτίνας")

Εξωτερική στεγανοποίηση υπογείου που εφαρμόζεται εσωτερικά του κτηρίου; Στην περίπτωση της ανακαίνισης δεν είναι πάντοτε εφικτό να έχουμε πρόσβαση στα εξωτερικά τοιχώματα διότι συνήθως απαιτείται εκσκαφή. Για παράδειγμα, όταν η περιοχή που πρόκειται να ανασκαφεί βρίσκεται σε σημείο που είναι αδύνατον να γίνει εκσκαφή ή όταν το κόστος της εκσκαφής θεωρείται υπερβολικά υψηλό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε την εσωτερική στεγάνωση (της αρνητικής πλευράς) του υπογείου. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ιστορικά κτήρια ή κτηρια με ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, αυτό μπορεί να μην είναι επιθυμητό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η εφαρμογή ενεμάτων τύπου κουρτίνας με το υλικό KÖSTER Gel Injection G4: Η ρητινένεση γίνεται μέσω του τοιχώματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Η ρητίνη αντιδρά με το νερό και το δεσμεύει με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα αδιάβροχο και ελαστικό στερεό. Η ρητινένεση πραγματοποιείται με μια ειδική αντλία δύο συστατικών, την αντλία  KÖSTER Acrylic Gel Pump και μέσω των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διανομέων KÖSTER Distributor Lances το υλικό διασκορπίζεται στο εξωτερικό τοίχωμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα αντιδρά και σχηματίζει ένα στρώμα στεγανοποίησης.

Μια εναλλακτική μέθοδος είναι η ρητινένεση με το KÖSTER Gel Injection G4 στο ίδιο το δομικό στοιχείο. Αυτή η αποκαλούμενη "ενεμάτωση περιοχής" είναι δυνατή σε πορώδη ή σε δομικά υλικά με κενά. Σε αυτή την περίπτωση, το KÖSTER Gel Injection G4 αντιδρά επίσης με οποιοδήποτε νερό υπάρχει και σχηματίζει ένα αδιάβροχο και ελαστικό στερεό.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America